Leve de consument

Decennia lang is het denken in de agrifoodketen gebaseerd op verkeerde denkmodellen. De volgende schakel in de keten is een B2B verbinding/relatie, was het uitgangspunt. Alleen de retail bemoeide zich met de consument.

Ook ik heb destijds geleerd dat de agrifood keten begon bij de producent en eindigde bij de retail. Iets later hebben we daar de input supplier (zaden/genetica/gewasbescherming et cetera) en de consument aan beide kanten van de keten aan toegevoegd. Het domein van de consument lag aan het einde van de schakel. Het mantra was eenvoudig; de consument wil vooral goedkoop en de supermarkt wil uniformiteit en weinig derving. Later hebben we dit omgezet in het begrip ”vers”.

Door het B2B denken in de schakel was het niet noodzakelijk als toeleverancier na te denken over de vraag of de consument het gebruik van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen wel wilde accepteren. Het was niet nodig aan de smaak te werken in de veredeling, niet nodig te denken aan zaken als foodmiles. Alle bedrijfsbeslissingen hadden tot doel de volgende ketenpartner te bedienen van een goedkoop, uniform product. Een consument wordt aan het einde van de keten bediend door de retailer, door de B2C partners in de keten. Die geven wel aan of de consument ons product nodig heeft en regisseren de waarde door prijspromoties.

De gevolgen zijn een enorme afstand tot de consument en onderwaardering van het product. Bovendien loop je het risico dat de consument opzoek gaat naar nieuwe leveranciers die wel voldoen aan zijn behoeftes. De ondernemer van nu denkt niet meer B2B, maar neemt de consument als startpunt voor zijn bedrijfsstrategie. Elke investeringen en elk operationeel besluit wordt afgezet tegen de consument. De consument centraal zetten, voegt direct waarde toe aan uw product of dienst. Immers, die consument consumeert en betaalt voor uw product. De consument, daar doet u het voor, leve de consument!

Carl Rentes

Wilt u meer weten over hoe u de consument als klant centraal kunt zetten in uw bedrijfsprocessen en strategie, neem dan contact met ons op.