fti4

Industrie Expert Consulting

FTI Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat haar klanten adviseert bij complexe strategische, financiële en juridische zakelijke uitdagingen o.a. bij fusies en overnames. Voor een van FTI’s Europese klanten is CR Management Consultancy als industrie-expert betrokken geweest bij een overnameproces. Onze input bestond uit het kritisch toetsen en beoordelen van de in het memorandum van informatie gepresenteerde toekomstscenario’s.

Door onze brede kennis en ervaring in de internationale zaadindustrie hebben wij FTI’s klant een beter inzicht kunnen geven in de haalbaarheid en waardering van het over te nemen bedrijf.