Huis van de Smaak

Kids University for Cooking

Als tijdelijk manager was Carl Rentes verantwoordelijk voor de strategische borging van de Stichting Kids University for Cooking. Uitdaging en inzet was een zelfstandig platform op te zetten, los van de initiatiefnemer Scelta Mushrooms. Door een goede samenwerking op de Floriade met onder meer Miele en inzet van innovatieprojecten met bedrijfsleven en universiteiten (zie andere cases), cofinanciering van EU en Provincie Limburg is de Kids University een zelfstandiger initiatief geworden en geland in de Villa Flora.