Oezbekistan

Marktonderzoek Oezbekistan

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Ambassade in Moskou is een marktverkenningsonderzoek uitgevoerd. Onderzocht is wat de kansen zijn, in Oezbekistan, voor de uitgangsmaterialen van groenten, aardappels en fruit en zijn aanbevelingen gedaan voor bilaterale samenwerking tussen de beide landen op land- en tuinbouwgebied. Het rapport gaat specifiek in op de landbouwprojecten van de internationale donor-organisaties, zoals de Wereld Bank en Asian Development Bank. Het rapport is te downloaden via deze link: RVO Oezbekistan rapport